CDZ WSNS

Centrum Doradztwa Zawodowego

Centrum Doradztwa Zawodowego zostało utworzone przez Wyższ± Szkołę Nauk Społecznych z siedzib± w Lublinie

Celem Centrum jest udzielanie profesjonalnej pomocy w zakresie:

  • planowania ¶cieżki kariery zawodowej
  • poradnictwa zawodowego
  • po¶rednictwa pracy w kraju i za granic±
  • doradztwa personalnego